10 december is Internationale dag voor de rechten van het dier
Elk jaar worden op 10 december wereldwijd door barmhartige mensen evenementen gehouden ter nagedachtenis van de dierlijke slachtoffers door menselijke tirannie en daarbij worden de rechten van het dier gepromoot. Om mee te doen met de campagne, teken de onderstaande Verklaring en stuur het terug naar Uncaged of registreer uw steun op www.uncaged.co.uk/declarat.htm Bron: www.uncaged.co.uk

Echte dierenrechten. Nog nooit was er zoveel steun voor de rechten van dieren. Maar of ze die ook echt krijgen? Het is een misvatting dat het dan ineens veel beter met ze gaat.'

Ieder jaar organiseert EDEV een groots opgezette demonstratie op 10 december. Dit jaar zal de nadruk liggen op alle dieren die dit jaar weer nutteloos hebben moeten lijden. De regering doet niets. Sterker nog, de afgelopen jaren hebben alleen maar negatieve dingen voor dieren betekend. Bestaande wetten en plannen ten positieve voor dieren werden van tafel geveegd. Aan ons 10 december, om een duidelijk signaal af te geven aan de regering en parlement, dat we het niet meer pikken: dieren hebben rechten en dierenrechten moeten gewoon in de grondwet!

De betekenis van dierenrechten - Ingediend door Anna - 17/11/2010
Op mijn elfde besloot ik nooit meer vlees te eten. Ik vond het oneerlijk dat mensen zomaar dieren dood maakten om op te eten. Helemaal toen ik in de gaten kreeg dat de bewuste dieren meestal geen leven om u tegen te zeggen was gegund. Daar zou ik vanaf dat moment niet meer aan meedoen. Sinds die tijd heb ik het als heel vanzelfsprekend beschouwd om voorstander te zijn van dierenrechten.
DWARS neemt zo’n zelfde positie in: het heeft van oudsher een paragraaf over dierenrechten in zijn politiek programma staan. Daarin staat dat dierenrechten in de Nederlandse grondwet en de Europese wetgeving opgenomen dienen te worden. Veel van onze leden zullen daar zonder al te veel moeite mee instemmen. Maar toch levert dit de nodige problemen op. Bijvoorbeeld wélke dierenrechten er dan precies in de grondwet opgenomen moeten worden. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Het blijkt niet altijd even makkelijk en consequent te verdedigen om voorstander van dierenrechten te zijn. -  Bron: DWARS, Groenlinkse jongeren

Dierenrechten verwijst naar het toekennen van subjectieve rechten aan dieren. Dierenrechten zijn dan ook te zien als een vorm van "grondrechten voor dieren". In het huidige recht worden dieren in beginsel gezien als objecten waarop eventueel eigendom uitgeoefend kan worden.[1] De huidige wetgeving is er dan ook vooral op gericht om deze eigendomsrechten te beschermen, of om onnodige wreedheden tegen dieren te bestrijden. Daarnaast bestaat er wetgeving gericht op dieren om de voedselvoorziening veilig te stellen en uitbraak van ziekten te voorkomen. In Duitsland bevat de grondwet al een grondrecht voor dieren sinds 2002.[2] In Nederland is een desbetreffend wetsvoorstel van GroenLinks aanhangig.[3] Het beoogt artikel 21 van de Grondwet zodanig te wijzigen, dat dit ook de bescherming van dieren tot een taak van de overheid maakt (zoals dat nu al het geval is met de bescherming van het leefmilieu). Bron: wikipedia

Dierenwelzijn
Het concept dierenwelzijn gaat vooraf aan het eventuele toekennen van bepaalde rechten aan dieren. Door een inschatting te maken van de kwaliteit van het dierenwelzijn kan bepaald worden of en in welke mate aan een bepaalde diersoort bepaalde rechten toegekend zouden moeten worden.(zoals dat nu al het geval is met de bescherming van het leefmilieu).

Dierendag

Op 4 oktober is het werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving. 4 oktober is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de kloosterorde der Franciscanen. Uit de verhalen over het leven van deze heilige zijn vooral die over zijn liefde voor de natuur en de dieren tot de verbeelding gaan spreken zowel bij katholieken als bij protestanten. Met name de uit de geschiedschrijving bekende preek van Franciscus tot de vogels heeft steeds opnieuw inspiratie gegeven. In de twintigste eeuw ontstond er een sterke opleving in de belangstelling voor Franciscus als dierenvriend. Die belangstelling heeft zeker meegespeeld toen in 1929 tijdens een internationaal congres van verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de sterfdag van de heilige Franciscus werd uitgeroepen tot internationale dag van het dier.
 

▲Top

Rechten van de Mens en het Dier
Wereldwijd worden miljoenen dieren mishandeld en uitgebuit door de mens. Toch delen de mens en het dier
dezelfde basis gevoelens, behoeften en emoties. Alle dieren – niet alleen de mens – hebben het recht niet te
worden gepijnigd en vermoord. Deze historische internationale campagne heeft als doel deze basis mensenrech-
ten uit te breiden naar alle gevoelhebbende schepsels.

Intensief boerenbedrijf
Miljoenen intensief gehouden kippen, varkens en koeien worden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden.
Kippen, bijvoorbeeld worden zo intensief gefokt dat zij gedurende hun gehele 6 weken durende leven aan chro-
nische pijnen lijden, hetgeen een professor in het welzijn van dieren aanmoedigt het volgende te schrijven: “dit is
het meest zware, systematische voorbeeld van menselijke onmenselijkheid ten aanzien van een ander gevoelheb-
bend dier”. Bovendien kunnen vlees- en melkproducten het risico op dodelijke ziektes vergroten en de veestapel
is de grootste bijdrager aan de opwarming van de aardbol. Dieren worden tevens intensief gehouden en vermoord
voor bont en leer.

Proefdieren
Proeven met dieren kunnen ongelooflijk wreed zijn en is een onbetrouwbare gids voor de menselijke biologie.
Helaas voeren veel grote bedrijven in cosmetica en huishoudelijke schoonmaakmiddelen voor de ontwikkeling van
producten nog steeds proeven uit op dieren. Miljoenen extra dieren worden vergiftigd, verminkt, krijgen ziektes
ingespoten en worden vermoord tijdens proeven uitgevoerd door universiteiten, farmaceutische bedrijven, overh-
eden en legers.

Wrede ‘Sporten’ & Circussen
Stelt u eens de angst voor achternagezeten te worden door hordes honden, uit de lucht te worden geschoten of
ritueel te worden geslacht onder toeziend oog van een joelend publiek. Dit is hetgeen dieren moeten ervaren wan-
neer mensen besluiten dat jagen, het afschieten en vechten van dieren een gezellig uitje is. Circusdieren worden
vaak gehouden in een te kleine, ongezonde omgeving, vernederd en mishandeld.

Verdedig alstublieft de Rechten van Dier
Eenvoudigweg door vegetariër te worden, of zelfs veganist. U kunt tijdens uw leven tienduizenden dieren redden.
Het is niet zo moeilijk als u misschien denkt en er zijn miljoenen ‘veggies’ over de hele wereld. Het is tevens cru-
ciaal bedrijven te boycotten die proefdieren gebruiken. Gebruik tijdens verkiezingen uw stem door op kandidaten
te stemmen die de rechten van het dier ondersteunen.

10 december is Internationale dag voor de rechten van het dier
Elk jaar worden op 10 december wereldwijd door barmhartige mensen evenementen gehouden ter nagedachtenis
van de dierlijke slachtoffers door menselijke tirannie en daarbij worden de rechten van het dier gepromoot.
Om mee te doen met de campagne, teken de onderstaande Verklaring en stuur het terug naar Uncaged of regist-
reer uw steun op www.uncaged.co.uk/declarat.htm
Bron: www.uncaged.co.uk


▲Top

IJsland geen lid EU als walvisjacht niet stopt
PvdD persbericht - 8 december 2010 - De Partij voor de Dieren heeft zich in de Tweede Kamer hard gemaakt voor een einde aan de walvisjacht door IJsland.. Op dit moment zijn onderhandelingen bezig over toetreding van IJsland tot de Europese Unie. Op grond van internationale verdragen is het jagen op walvissen verboden. IJsland houdt zich echter niet aan deze afspraken. De Partij voor de Dieren vindt dat aan een eventuele toetreding van IJsland een harde voorwaarde moet worden gesteld: een onmiddellijke stop van de walvisjacht.

Andere Europese landen hebben zich in het kader van de toetredingsonderhandelingen al uitgesproken tegen de walvisjacht door IJsland. Het jagen op walvissen is niet alleen illegaal omdat de walvis een bedreigde diersoort is, de walvisjacht is daarnaast onnoemelijk wreed. Bovendien is er helemaal geen markt voor het walvisvlees.. Het meeste vlees wordt opgeslagen in vriezers, omdat IJsland het aan de straatstenen niet kwijt kan. De Partij voor de Dieren ziet dan ook niet in waarom IJsland nog langer doorgaat met de walvisjacht. Esther Ouwehand: “IJsland heeft de internationale verdragen lang genoeg geschonden. De boodschap moet helder zijn: landen die zich schuldig maken aan de walvisjacht, kunnen geen lid worden van de EU”.

De Partij voor de Dieren zal binnenkort een motie indienen over de onderhandelingen met IJsland. De partij wil dat Nederland zich op het standpunt stelt dat er over de bescherming van de walvis niet kan worden onderhandeld. Esther Ouwehand: “Nederland zal de walvisjacht af moeten blijven wijzen, en dat als harde voorwaarde stellen voor de eventuele toetreding van IJsland tot de EU. IJsland zal in de onderhandelingen proberen aan te sturen op een (tijdelijke) uitzonderingspositie, maar daar kan wat ons betreft geen sprake van zijn. Het wordt hoog tijd dat we de walvis eindelijk echt gaan beschermen”.


Biologisch hondenvoer, natuurlijk het allerbeste voor uw hond.

Huisdieren festival, heel veel over honden, katten en andere huisdieren

Dieren Projecten

www.kaatjesdierensite.nl zo ga je met dieren om

Afrikaanse reuzenslakken, wel of niet geschikt als huisdier